Dương vật giả đa năng

Dương vật giả đa năng


Dù còn độc thân hay đang có chồng bên cạnh thì các ce vẫn nên thủ sẵn cho mình 1 ẻm như thế này. Vì bất kể khi nào cô đơn đều có cái để giải tỏa, để tận hưởng. CHỉ có 1 mình thì đương nhiên cần rồi. Nhưng với ce đã có gia đình, đôi khi chồng mệt mà mình đang nứng, khi chồng bận p xa nhà, khi giận chồng k "cho" lão xơi...thì các ce vẫn được SƯỚNG. Dương vật giả, chim giả đa năng, rung, rên, thò, thụt, xoay, ngoáy 360 độ, đánh thức từng điểm nhạy cảm ở âm đạo phụ nữ, kích thích mạnh mẽ khiến nàng cực sướng, cực phê

Lọc